Before you continue

To give you the best possible experience please select your preference.

Continue
Enreach

Serveru uzturēšana 

Uzņēmuma serveri nodrošina dažādu biznesam svarīgu datu uzkrāšanu un apstrādi, piemēram, – CRM, e-pasts, grāmatvedības sistēmas, pasūtījumu apstrāde, ražošanas uzskaites sistēmas u.c., tieši tāpēc šī infrastruktūras daļa uzskatāma par kritiski svarīgu uzņēmuma veiksmīgai darbībai. 

Lai optimāli un efektīvi izmantotu serveru resursus, mūsdienās tiem izmantotas virtualizācijas platformas un sistēmas izvietotas virtualizētos serveros, tā vienkāršojot to administrēšanu. 

Jums piedāvājam:

  • Serveru piegādi; 
  • Fizisku un virtuālu serveru instalēšanu un administrēšanu; 
  • Rezerves kopiju izveidi pēc jūsu noteiktas datu glabāšanas politikas; 
  • Serveru uzraudzību (skatīt “Uzraudzība” sadaļu mājas lapā)

 

Iekārtu piegāde un instalēšana 

Nodrošinām dažādu populārāko ražotāju (Dell, HPE, SuperMicro, IBM) serveru piegādi, uzstādīšanu, instalēšanu - Microsoft vai Linux operāciju sistēmas, ja nepieciešams, virtualizācijas platformas uzstādīšanu un konfigurēšanu. 

Uzturēšanas pakalpojums 

Enreach sistēmu administratori nodrošinās regulāru serveru apkopi (gan fizisku, gan programmatūras), lai nodrošinātu iekārtu  optimālu darbību. Tajā pašā laikā mūsu atbalsta speciālisti uzraudzīs iekārtu darbību un informēs par iekārtu netipiskiem slodzes rādītājiem vai potenciālajiem bojājumiem (piemēram, cieto disku), kurus iespējams prognozēt, pamatojoties uz metrikas datiem. 

Rezerves kopiju izveide 

Parūpēsimies par serveros esošo datu korektu rezerves kopiju veidošanu pēc jūsu noteiktas uzglabāšanas politikas (retention policy), lai izvairītos no iespējamajiem riskiem, kas saistīti ar kādu datu zaudēšanu.